Meistä

Seuratoimintaa vuodesta 1946

Norolan metsästysseura on perustettu 22. joulukuuta 1946.

Jäsenistöä on jo lähes 300 henkilöä ja metsästysalueet kattavat yli 15 tuhatta hehtaaria.

Seurallamme on siis hyvin pitkät perinteet. Norolalla on metsästysseurana ja alueellisena toimijana kuin myös valtakunnallisena vaikuttajana merkittävä rooli.

Metsästysmajamme, Myyrylän kartano tunnetaan laajasti ja voimme olla ylpeitä siitä, kun samalla muistamme kuinka kartano on saanut aikanaan uuden elämän sen nykyisessä muodossaan ja puhtaasti Norolan talkoohengen voimin. Tätä henkeä ja yhteisöllisyyttä tulee pyrkiä vaalimaan tulevaisuudessakin.

Tänä päivänä seuran toimintaa leimaa sen monitahoisuus. Metsästys on koko ajan laajentunut niin riistanhoidollisten lajien kautta kuin jo merkittäväksi nousseen  seurayhteistyön näkökulmasta. Norolan metsästysseura alueineen tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet niin metsästykselle kuin yleisesti luonnosta nauttimiselle vastuullisen riistanhoitotyön kautta.

Norolassa on vuosi- ja kesäkokouksissa vuosittain melko kattava edustus jäsenistöä. Nämä seuran sääntömääräiset kokoukset vahvistavat toimintasuunnitelmat ja antavat johtokunnalle suuntaviivat tulevaisuuteen. Seuran käytännön toimintojen pyörittämisestä vastaa johtokunta, jonka vastuut jakautuvat monipuolisesti. Johtokunnan jäsenillä on yleisen päätöksen teon lisäksi talouteen, jäsen- ja maanomistajarekistereihin sekä jaostoihin liittyviä vastuita. Näin huolehdimme riittävän laajasta näkemyksestä päätöksenteossa ja vastuut pysyvät selkeinä itse kullakin.

Kun sinulla syntyy kysyttävää toimintaamme liittyen, ole rohkeasti yhteydessä.

Missio

Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä; laillista ja eettisesti kestävää metsästystä, riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua ja kenneltoimintaa.

Visio

Edistää yhteisöllisenä toimijana koko alueen metsästys- ja seurakulttuuria.

Tarjota jäsenistölleen käyttöön monipuolisia metsästys- ja riistanhoitoalueita sekä koulutus ja harjoittelumahdollisuuksia turvalliseen, eettiseen ja ympäristön huomioivaan metsästykseen. 

Edistää tarvittavia luonnonsuojelullisia käytännön toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Arvot

Hyvinvointi

Luonnon ja ihmisen tasapaino sekä hyvinvoinnin edistäminen. 

 

Uskallus

Esimerkillinen ja kehittävä seuratoiminta.

 

Sitoutuminen

Panostus jäsenistöön, sidosryhmiin sekä yhteisten asioiden hoitoon ja edunvalvontaan.

 

Yhteistyökumppanit