Ampumarataohje

Kyrönpellon radat avautuu ampujien käyttöön 14.3.2022. Kyrönpellon ampumaradalle pääsee arkisin ja viikonloppuisin klo 16.00-21.00 välisenä aikana. 

Haulikkoradan käytöstä muuna aikana ja käyttöperiaatteesta Mikkelin ampujien kautta tarkempaa tietoa.

Puolustusvoimat valvoo alueella liikkujia, joten pitäkää henkilötodistus tai ajokortti mukana, josta voidaan todentaa henkilöllisyys.

Kohdistustauluja ja paikkoja löytyy käyttöönne radanhoitajan rakennuksen luona olevasta vihreästä kopista. Kohdistustaulujen käyttäjä huolehtii siitä, että käytön jälkeen taulut on valmiiksi paikattu seuraavalle käyttäjälle. Näin ei ole nyt aina ollut, joten pidetään huoli myös tästä.

Jokaisella radalla on ampuradan käytön seurantalomakkeita, jotka löytyvät punaisesta postilaatikosta. Lomakkeeseen kirjataan ammutut laukaisumäärät.

Jokainen huolehtikoon myös siitä, että kerää ampumansa hylsyt pois ja toimittaa ne hylsyjenkeräyspönttöön.

Puolustusvoimilla on harjoituksia, jolloin Kyrönpelto on puolustusvoimien käytössä. Näistä tulee tietoa ampuradanhoitajan kopin ja ratojen ilmoitustauluille.