Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanke

Lisätietoja www.metsastajaliitto.fi/vieraspetohanke, www.jahtimedia.fi, www.vieraspeto.fi sekä Laitinen Samuli 040 628 8388 antti.samuli.laitinen@outlook.com